Category Archives: Ֆիլմի դիտում

Բնական աղետներ: Սողանքներ, ֆիլմի դիտում

Օր՝ 06.02.2020

Ժամ՝ 09:20

Մասնակիցներ՝  11-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

  • Զարգացնել սովորողների վերլուծական կարողությունները,
  • Պատկերացում կազմել սողանքային հոսքերի ձևավորման և տեղաշարժի վերաբերյալ,
  • Բացատրել ՀՀ-ում սողանքների հաճախականության հիմնական պատճառները:
Շարունակել կարդալ

Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն

Մասնակիցներ՝ 10-րդ դասարանի սովորողներ

Օր՝ 19.02.2020

Ժամ՝ 11:55

Նպատակը՝

  • Զարգացնել սովորողների վերլուծական կարողությունները,
  • Պատկերացում կազմել համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացման, և նրանում ջերմաստիճանի բարձրացման դերի մասին:
  • Ծանոթանալ կլիմայի փոփոխության գլխավոր պատճառներին,
Շարունակել կարդալ

Մոլորակի էկոլոգիան և աղտոտումը

Մոլորակի էկոլոգիան և աղտոտումը: Աղտոտման ազդեցությունը մարդկանց վրա: Վավերագրական ֆիլմի դիտում

Օր՝ 05.02.2020

Ժամ՝11:55

Մասնակիցներ՝ 10-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

  • Զարգացնել սովորողների վերլուծական կարողությունները,
  • Պատկերացում կազմել աղտոտման դեմ պայքարի հիմնական միջոցների մասին,
  • Կարողանալ որոշել երկրի գլոբալ հիմնախնդիրներն  առաջացնող հիմնական աղտոտիչները:
Շարունակել կարդալ